فارور | FAROOR

امروز همان فردایست که دیروز انتظارش را می‌کشیدم

فارور | FAROOR

امروز همان فردایست که دیروز انتظارش را می‌کشیدم

دیوانه‌ترین‌مردم‌شهرم،توکجایی؟

تاصبح می‌خوابند و من تاصبح بیدارم
تازه به غیر از درد و دل، من درد هم دارم
درمان بیندازی نگاهش هم نخواهم کرد
اما بجایش درد بفروشی، خریدارم

  • ۲۲ مهر ۹۹ ، ۱۴:۱۳

سالهاست تو زندگی من دنبال کسی میگرده که خودمم پیداش نکردم! #شکاک

  • ۱۹ مهر ۹۹ ، ۱۲:۳۰

برای دومین بار تست دادیم! تستش هم مثل ویروسش منحوسه. #سرکار #روزگار_منحوسی

  • ۲۲ مرداد ۹۹ ، ۰۸:۴۴

نباید منتظر تغییر شرایط موند! باید خودم شرایطم رو تغییر بدم. #سرکار

  • ۱۹ مرداد ۹۹ ، ۱۵:۲۸
فارور | FAROOR

جاذبه خاک به ماندن می‌خواند، و آن عهد باطنی، به رفتن ..
عقل، به ماندن می‌خواند و عشق، به رفتن ..
و این هر دو را خداوند آفریده است تا وجود انسان در آوارگی و حیرت میان عقل و عشق معنا شود.
| شهید آقا سید مرتضی آوینی (ره)